Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 7/ZD/2021 - przeprowadzenie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w pojazdach służbowych wyposażonych w radiotelefony oraz pomieszczeniach służbowych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w których zamontowano radiotelefony stacjonarne - postępowanie rozstrzygnięte - 2021 -

Nawigacja

2021

Zapytanie ofertowe nr 7/ZD/2021 - przeprowadzenie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w pojazdach służbowych wyposażonych w radiotelefony oraz pomieszczeniach służbowych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w których zamontowano radiotelefony stacjonarne - postępowanie rozstrzygnięte

Bartosz Łotys

do góry