Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 6/ZD/2021 - wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, badań lekarskich do celów kadrowych realizowanych na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego oraz badań kierowców - postępowanie rozstrzygnięte - 2021 -

Nawigacja

2021

Zapytanie ofertowe nr 6/ZD/2021 - wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, badań lekarskich do celów kadrowych realizowanych na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego oraz badań kierowców - postępowanie rozstrzygnięte

Bartosz Łotys

do góry