Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 8/ZD/2021 - realizacja badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i cudzoziemców składających wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie m. Łodzi - postępowanie rozstrzygnięte - 2021 -

Nawigacja

2021

Zapytanie ofertowe nr 8/ZD/2021 - realizacja badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i cudzoziemców składających wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie m. Łodzi - postępowanie rozstrzygnięte

Bartosz Łotys

do góry