Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Konsekwencje awanturniczego zachowania podróżnego pod wpływem alkoholu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konsekwencje awanturniczego zachowania podróżnego pod wpływem alkoholu

Dagmara BIELEC

Agresywny i pod wpływem alkoholu Brytyjczyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin przed odlotem samolotu do Londynu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz usiłowanie bezprawnego przewiezienia przez granicę dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość innej osoby.

  • Tablica informacyjna PSG Warszawa-Modlin. Tablica informacyjna PSG Warszawa-Modlin.
    Tablica informacyjna PSG Warszawa-Modlin.

Do zdarzenia z udziałem 48 – letniego obywatela Wielkiej Brytanii doszło w miniony wtorek (3 stycznia 2023 roku) w porcie lotniczym Warszawa-Modlin. Mężczyzna nie został dopuszczony do rejsu przez obsługę naziemną i z tej przyczyny wszczął awanturę w jednym z gate’ów. Z uwagi na to, że mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny, na miejsce wezwano patrol Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Podróżny został pouczony o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego oraz poproszony  o opuszczenie strefy zastrzeżonej lotniska i udanie się wraz z interweniującym patrolem. Niestety mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, zachowywał się agresywnie i  nerwowo, gestykulując i wymachując rękoma oraz znieważając funkcjonariuszy podczas wykonywania czynności służbowych słowami uważanymi za powszechnie obraźliwe. Wobec niego zostały użyte środki przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Po przeprowadzeniu do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej Brytyjczyk poddał się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Według pomiaru stwierdzono 1,050 mg/l. Cudzoziemca zatrzymano, a następnie przewieziono do pomieszczeń dla osób zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.

Następnego dnia wobec cudzoziemca zostało wszczęte dochodzenie o popełnienie przestępstwa określonego w art. 226 § 1 kk. W ramach postępowania postawiono mu zarzut o to, że:

w dniu 03.01.2023 r. na terenie MPL Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim znieważył funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych poprzez skierowanie do nich słów powszechnie uważanych za obraźliwe, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 226 § 1 kk, a także usiłował bezprawnie przewieźć przez granicę dowód osobisty, stwierdzający tożsamość innej osoby, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wycofanie go z rejsu w związku z agresywnym zachowaniem w stanie nietrzeźwości, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 13 § 1 kk. w zw. z 275 § 2 kk.

Obywatel Wielkiej Brytanii przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył w swojej sprawie wyjaśnienia i oświadczył, że chce skorzystać z prawa wynikającego z artykułu 335 § 1 kpk. i dobrowolnie poddać się karze – tj. grzywny, podania wyroku do publicznej wiadomości, obowiązku przestrzegania prawa na terytorium RP oraz poniesienia kosztów postępowania. Powyższy wymiar kary został uzgodniony z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim Maciejem Godziszem bez przeprowadzania rozprawy sądowej.

Dokonano tymczasowego zajęcia mienia na kwotę 3 600 złotych na poczet kary.          

Po zakończeniu czynności służbowych cudzoziemiec został zwolniony i opuścił pomieszczenia służbowe SG.

do góry