Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Odmową wjazdu zakończyła się podróż Kolumbijczyka do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odmową wjazdu zakończyła się podróż Kolumbijczyka do Polski

Dagmara BIELEC

W miniony wtorek (15 listopada 2022 roku) funkcjonariusze kontroli ruchu granicznego z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie udaremnili wjazd do Polski obywatelowi Kolumbii, który podczas odprawy granicznej okazał podrobiony dokument.

  • Art. 270 kk.
    Art. 270 kk.

Do zdarzenia z udziałem 38-letniego obywatela Kolumbii doszło na Lotnisku Chopina po przylocie samolotu z Londynu. Mężczyzna podczas kontroli paszportowej, poza oryginalnym swoim dokumentem podróży, okazał również Zezwolenie typu A na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Wojewodę Mazowieckiego. Dokument uzupełniający miał rzekomo uwiarygodnić cel i warunki wjazdu do naszego kraju. Po wnikliwej analizie zezwolenia oraz sprawdzeniu go w dostępnych bazach stwierdzono, że figuruje on, ale wystawiony na dane innego cudzoziemca. W związku z tym, że Kolumbijczyk posłużył się podrobionym zezwoleniem na pracę, odmówiono mu wjazdu na terytorium RP wydając stosowną decyzję.

Wobec niego wszczęto również postępowanie w związku z usiłowaniem w Lotniczym Przejściu Granicznym Warszawa-Okęcie przekroczenia wbrew przepisom, podstępem, granicy Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku wjazdowym do Polski oraz postawiono zarzuty z art. 264 § 2 kk. w zb. z art. 270 § 1 kk. do których się nie przyznał. Cudzoziemiec złożył wyjaśnienia w sprawie. Obecnie oczekuje w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców na najbliższy możliwy lot wskazany przez przewoźnika.

do góry