Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Oryginalny paszport ze sfałszowaną kartą pobytu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Oryginalny paszport ze sfałszowaną kartą pobytu

20.09.2022 Dagmara Bielec

Odmową wjazdu na terytorium Polski oraz postawieniem zarzutów za usiłowanie przekroczenia granicy RP podstępem wbrew przepisom zakończyła się podróż obywatela Indii, który do kontroli granicznej okazał paszport z podrobioną fińską kartą pobytu.

  • Cudzoziemiec podaje dokumenty kontrolerowi./zdj. archiwum NwOSG. Cudzoziemiec podaje dokumenty kontrolerowi./zdj. archiwum NwOSG.
    Cudzoziemiec podaje dokumenty kontrolerowi./zdj. archiwum NwOSG.

W minioną niedzielę (24 września 2022 roku) po przylocie samolotu z Kairu do odprawy granicznej na warszawskim lotnisku Chopina stawił się 23-letni mężczyzna, okazując do kontroli indyjski paszport. Podróżny został skierowany na II linię kontroli w celu zweryfikowania jego warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. W trakcie analizy paszportu, funkcjonariusze ustalili, że widnieje w nim fińska karta pobytu wystawiona na jego dane, która została sfałszowana poprzez podrobienie na wzór oryginalnej.

Obywatelowi Indii nie zezwolono na przekroczenie granicy RP. Otrzymał decyzję o odmowie wjazdu na terytorium naszego kraju. Wobec niego wszczęto postępowanie o czyn z art. 264 § 2 kk. tj. usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, podstępem, legitymując się sfałszowanym dokumentem (art. 270 § 1 kk.). Cudzoziemiec przyznał się do popełnionych czynów, złożył wyjaśnienia w sprawie. Po zakończonych czynnościach odleciał do kraju pochodzenia.

do góry