Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zatrzymany przez Straż Graniczną za posłużenie się dokumentami pobytowymi swojego brata - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymany przez Straż Graniczną za posłużenie się dokumentami pobytowymi swojego brata

Dagmara BIELEC

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali obywatela Wietnamu, który podczas kontroli posłużył się dokumentami należącymi do innej osoby. Mężczyzna usłyszał również zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

  • 13-195442
    13-195442

Do zatrzymania obywatela Wietnamu doszło wczoraj (25 kwietnia 2022 roku) na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej w ramach rutynowej kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Mężczyzna okazał funkcjonariuszom do kontroli wietnamski paszport wraz z dwiema kartami pobytu – węgierską i polską. W toku kontroli funkcjonariusze z Zespołu do spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych ustalili, że dokumenty pobytowe są oryginalne lecz należą do innej osoby. Mężczyzna został zatrzymany. W rozmowie z funkcjonariuszami oświadczył, że zarówno polska jak i węgierska karta pobytu należą do jego brata, posłużył się nimi gdyż jego status pobytowy w Polsce jest nielegalny. Jak dodał, do Polski przedostał się nielegalnie w ukryciu samochodu cztery lata temu, przekraczając nielegalnie granice z Rosji na Litwę, a następnie do Polski. Za pomoc w przedostaniu się na terytorium RP cudzoziemiec miał rzekomo zapłacić 15 000 dolarów. Obywatelowi Wietnamu przedstawiono zarzuty z art. 264 § 2 i 275 § 1 kk. Podejrzany oświadczył, że zdaje sobie sprawę, że wjeżdżając na terytorium naszego kraju bez dokumentów naruszył przepisy prawa, jednak skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mężczyźnie za złamanie prawa tj. przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej wbrew przepisom, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za posłużenie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby – kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Poza zarzutami karnymi wobec cudzoziemca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w kierunku wydania decyzji zobowiązującej go do powrotu. Po zakończonych czynnościach cudzoziemiec został osadzony w Pomieszczeniach dla Osób zatrzymanych przy PSG w Warszawie do dalszych czynności w sprawie.

do góry