Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Rosyjskie małżeństwo i podrobione karty pobytu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rosyjskie małżeństwo i podrobione karty pobytu

22.11.2021 Dagmara Bielec-Janas

Odmową wjazdu na terytorium Polski oraz wszczęciem dochodzenia w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP wbrew przepisom zakończyła się podróż dwojga Rosjan, którzy w trakcie kontroli granicznej posłużyli się podrobionymi polskimi kartami pobytu.

  • Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku./zdj. archiwum NwOSG. Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku./zdj. archiwum NwOSG.
    Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku./zdj. archiwum NwOSG.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na Lotnisku Chopina, podczas odprawy paszportowej rosyjskiego małżeństwa po przylocie z Moskwy. Zarówno kobieta jak i mężczyzna legitymowali się oryginalnymi rosyjskimi paszportami oraz polskimi aktualnymi kartami pobytu, wydanymi przez wojewodę mazowieckiego. Niestety, w trakcie kontroli okazało się, że dokumenty mające gwarantować legalny pobyt Rosjanom na terytorium naszego kraju, zostały podrobione na wzór oryginalnych. Wskazywały na to braki w zabezpieczeniach kart pobytu oraz jakość materiału, z którego zostały wykonane. Po dokonaniu sprawdzeń w bazach SG, potwierdzających brak rejestracji dokumentów na dane rosyjskiego małżeństwa, cudzoziemcom odmówiono wjazdu wydając stosowne decyzje. Nakazano również przebywać im w kompleksie pomieszczeń dla cudzoziemców do czasu opuszczenia terytorium RP. Wobec dwojga podróżnych wszczęto postępowania przygotowawcze w związku z usiłowaniem przekroczenia wbrew przepisom, podstępem, na kierunku wjazdowym, granicy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie sfałszowanych kart pobytu (art. 264 § 2 kk. oraz art. 270 § 1 kk.) Cudzoziemcy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, nie przyznali się do zarzucanych czynów, złożyli za to wyjaśnienia w sprawie. Następnego dnia małżeństwo odleciało powrotnym rejsem do Moskwy.

do góry