Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wpadł podczas egzaminu z języka polskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wpadł podczas egzaminu z języka polskiego

23.11.2021 Dagmara Bielec-Janas

W minioną sobotę (20 listopada 2021 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w ramach działań kontrolno-weryfikacyjnych podjętych wobec cudzoziemców deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, wymaganego przy ubieganiu się o polskie obywatelstwo, zatrzymali obywatela Ukrainy, który figurował w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP.

  • Kontrola dokumentów przed egzaminem. zdj. archiwum NwOSG. Kontrola dokumentów przed egzaminem. zdj. archiwum NwOSG.
    Kontrola dokumentów przed egzaminem. zdj. archiwum NwOSG.

Czynności kontrolne przeprowadzone na terenie jednej z warszawskich uczelni językowych miały przede wszystkim na celu ujawnienie osób nieuprawnionych do udziału w egzaminie z języka polskiego, które mogą posługiwać się dokumentami sfałszowanymi bądź należącymi do innych osób. To trzecie tego typu działania podjęte przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzone na prośbę i za zgodą dyrekcji szkoły.

Tym razem, w wyniku podjętej kontroli, ujawniono a następnie zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który figurował w wykazie osób niepożądanych na terytorium naszego kraju. Mężczyzna  dwa lata wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na łączną karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat oraz grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych w wysokości 20 zł każda za czyn z art. 288 § 1 kk. oraz art. 229 § 1 kk. ( tj. łapownictwo i zniszczenie mienia ruchomego). Cudzoziemcowi wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym ustanowieniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw strefy Schengen na okres trzech lat.

do góry