Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Hindus bez tytułu pobytowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Hindus bez tytułu pobytowego

18.11.2020 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (17.11.2020 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali obywatela Indii za nielegalny pobyt. Wobec niego wszczęto postępowania zakończone zobowiązaniem do powrotu.

  • Strona tytułowa Ustawy o cudzoziemcach. Strona tytułowa Ustawy o Cudzoziemcach.
    Strona tytułowa Ustawy o cudzoziemcach.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że cudzoziemiec przebył do Polski z Niemiec dwa lata temu, w celu ubiegania się o pobyt czasowy. Jednak po dwóch odmownych decyzjach od wojewody zaprzestał dalszych prób legalizowania swojego pobytu. Od tego czasu obywatel Indii przebywał w naszym kraju nielegalnie bez ważnego dokumentu i tytułu pobytowego, czym naruszył przepisy Ustawy o cudzoziemcach. Wobec niego wszczęto postępowania zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej mężczyznę do powrotu z 30 - dniowym terminem jej realizacji. Orzeczono również termin zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 2 lat.

do góry