Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nie opuścili Polski po odmowie zezwolenia na pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie opuścili Polski po odmowie zezwolenia na pobyt

23.07.2020 Dagmara Bielec-Janas

Trzech cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Warszawie po tym, gdy nie opuścili Polski po odmowie udzielenia im zezwolenia na pobyt.

Dwóch Tadżyków i Saudyjczyk zostali zatrzymani na terenie Warszawy podczas wczorajszych kontroli legalności pobytu. Mężczyźni nie posiadali wymaganych dokumentów pobytowych uprawniających ich do przebywania na terytorium RP. Cała trójka ubiegała się u wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy, ostatecznie go nie otrzymując. Zgodnie z zapisem Ustawy o cudzoziemcach mężczyźni powinni jak najszybciej opuścić terytorium RP lecz tego nie uczynili, dlatego też zostali zatrzymani. Wszczęto wobec nich postępowania administracyjne, w przypadku obywatela Arabii Saudyjskiej zakończone wydaniem decyzji do powrotu w terminie 30 dni i półrocznym zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw strefy Schengen. Wobec Tadżyków trwają czynności zmierzające również w kierunku wydania decyzji powrotowych.  Ponadto wszyscy trzej cudzoziemcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości od 300 do 400 złotych.

do góry