Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Skuteczne kontrole na terenie Łodzi i okolic - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczne kontrole na terenie Łodzi i okolic

22.07.2020 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (21.07.2020 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi wszczęli cztery postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu cudzoziemcom przebywającym w Polsce nielegalnie. Mężczyźni teraz mają 30 dni na opuszczenie terytorium Polski i zakaz ponownego wjazdu do niej i na obszar państw strefy Schengen przez kolejny rok.

Przeprowadzone czynności administracyjne to efekt wczorajszych kontroli legalności pobytu podjętych przez funkcjonariuszy z Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Łodzi na terenie województwa łódzkiego. Ujawnieni cudzoziemcy to dwóch obywateli Gruzji i dwóch Ukrainy. Podstawą zatrzymania Gruzinów był przeterminowany pobyt w Polsce. Mężczyźni wprawdzie ubiegali się u wojewody o zgodę na pobyt czasowy w naszym kraju, jednak ich wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie – zamiast opuścić  terytorium RP i wrócić do Gruzji, zostali - łamiąc przepisy pobytowe. Z kolei obywatele Ukrainy podjęli pracę nielegalnie, trudniąc się dorywczymi pracami w firmach budowlanych i produkcyjnych. Pracując „na czarno” bez żadnych umów naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach. Czwórka cudzoziemców po zakończonych czynnościach została zwolniona.

do góry