Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Gruzin zobowiązany do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Gruzin zobowiązany do powrotu

23.06.2020

Wczoraj (22.06.2020 r.) Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi wszczął postępowanie wobec obywatela Gruzji zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium naszego kraju i innych państw obszaru Schengen przez 6 miesięcy.

Mężczyzna przebywał w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego, który uprawniał go do wjazdu i pobytu w naszym kraju i innych państw członkowskich bez konieczności posiadania wizy. Okres legalnego pobytu na tej podstawie wynosi 90 dni w ciągu 180 dni. W przypadku Gruzina termin ten został przekroczony. Poza tym w trakcie pobytu w Polsce, cudzoziemiec ubiegał się u Wojewody Łódzkiego o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jednak z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w chwili składania wniosku o udzielenie zezwolenia Gruzin nie posiadał już uregulowanego statusu pobytowego w Polsce, po prostu wykorzystał dopuszczalny okres pobytu na podstawie paszportu biometrycznego o kilka dni.  W związku z tym, Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi wydał decyzję o zobowiązaniu mężczyzny do powrotu w terminie 30 dni, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez 6 miesięcy.

do góry