Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrole w terenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole w terenie

22.06.2020

W miniony weekend funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach przeprowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Warszawy oraz północnego Mazowsza zatrzymali trzech mężczyzn za nielegalny pobyt.

Podjęte kontrole przez funkcjonariuszy z placówek Straży Granicznej w Warszawie oraz Warszawa-Modlin doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn: obywateli Białorusi, Ukrainy oraz Turcji. Wszyscy cudzoziemcy przebywali w Polsce nielegalnie, nie posiadając żadnego dokumentu pobytowego lub nie opuszczając naszego kraju po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wizy. Wobec całej trójki wszczęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski i pozostałych krajów obszaru Schengen na okres od roku do 2 lat.

do góry