Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrolowali legalność pobytu cudzoziemców w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrolowali legalność pobytu cudzoziemców w Warszawie

24.06.2020 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (23.06.2020 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali trzech cudzoziemców za nielegalny pobyt. Wobec nich zostały wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu.

Kontrole miały przede wszystkim na celu sprawdzenie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy cudzoziemcy przebywający na terenie Warszawy przestrzegają przepisów, dotyczących warunków wjazdu i pobytu w Polsce. Wynikiem wczorajszych czynności kontrolnych było ujawnienie dwóch obywateli Ukrainy i Gruzina, którzy przebywali na terytorium RP bez ważnych wiz lub innych dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego pobytu. Dwóch z zatrzymanych nie opuściło naszego kraju po odmowie przez wojewodę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, trzeci zaś przeterminował swój pobyt, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy. Wobec wszystkich wszczęto postępowania zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Od początku roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili blisko 5000 kontroli legalności pobytu cudzoziemców, której efektem było ujawnienie 570 osób przebywających w naszym kraju nielegalnie.

do góry