Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Szkoliliśmy się pod okiem przedstawicieli Ambasady USA - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkoliliśmy się pod okiem przedstawicieli Ambasady USA

12.08.2019 Dagmara BIELEC - JANAS

Dzisiaj (12.08.2019 r.) w komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie przeszkolili naszych funkcjonariuszy w zakresie zabezpieczeń oraz fałszerstw dokumentów, w szczególności amerykańskich paszportów, wiz oraz zielonych kart.

Polsko-amerykańskie przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach współpracy szkoleniowej przez Straż Graniczną i Ambasadę USA w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w przedmiotowym zakresie, co w konsekwencji przełoży się na wysoki poziom i rzetelność wykonywanych zadań, szczególnie tych, które wymagają wnikliwej znajomości zabezpieczenia dokumentów.

Ogółem w szkoleniu uczestniczyło 16 funkcjonariuszy pionu granicznego placówek podległych NwOSG, którzy dzięki szkoleniu uaktualnili posiadaną wiedzę z zakresu zabezpieczeń amerykańskich dokumentów, ale również wzbogacili ją o nowe przypadki fałszerstw tego typu dokumentów podróży.

Foto: Urszula Bany

do góry