Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrole legalności pobytu – ujawniono 22 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole legalności pobytu – ujawniono 22 cudzoziemców

Dagmara BIELEC - JANAS

Wczorajsze kontrole (12.08.2019 r.) przeprowadzone przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do ujawnienia 22 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. 13 z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu wobec pozostałych zostały wszczęte postępowania w tym kierunku.

Podjęte kontrole legalności pobytu cudzoziemców przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na ternie województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego miały przede wszystkim na celu monitorowanie i sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie tych województw nie naruszają przepisów pobytowych w naszym kraju lub nie uchylają się od wykonania decyzji zobowiązujących ich do powrotu w określonym terminie.

W wyniku wczorajszych kontroli funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Warszawie, Lesznowoli, Łodzi, Bydgoszczy oraz Warszawa-Modlin ujawnili 22 osoby, które w świetle obowiązujących przepisów przebywali nielegalnie na terytorium Polski, a dokładnie - nie posiadali wymaganych tytułów pobytowych, bo przekroczyli dopuszczalny czas pobytu w naszym kraju lub nie opuścili terytorium RP po odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej. Wśród nich byli również cudzoziemcy, u których stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących zatrudnienia. Zatrzymani to obywatele Ukrainy, Indii, Gruzji i Chin. Wobec wszystkich komendanci placówek wszczęli postępowania administracyjne zakończone wydaniem 13 decyzji zobowiązujących ich do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Pozostali oczekują na zakończenie czynności.

Od stycznia do końca lipca tego roku funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 2140 kontroli legalności pobytu wobec blisko 8500 cudzoziemców, z czego około 1100 z nich przebywało w Polsce nielegalnie.

do góry