Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrole na terenie woj. kujawsko - pomorskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole na terenie woj. kujawsko - pomorskiego

Dagmara BIELEC - JANAS

Wczorajsze (08.08.2019 r.) kontrole legalności pobytu przeprowadzone przez funkcjonariuszy z bydgoskiej placówki Straży Granicznej na terenie Brodnicy, Płużnicy oraz Bydgoszczy zakończyły się zatrzymaniem 3 cudzoziemców, którzy złamali przepisy pobytowe w naszym kraju.

Ujawnione osoby to 22 – letni obywatel Kolumbii oraz dwóch obywateli Ukrainy w wieku 49 i 58 lat. Kolumbijczyk zatrzymany w Bydgoszczy nie opuścił Polski po odmowie przez wojewodę kujawsko-pomorskiego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Mężczyzna blisko od trzech miesięcy uchylał się od opuszczenia naszego kraju, przebywając na jego terytorium nielegalnie. W jego sprawie komendant PSG w Bydgoszcz wszczął postępowanie w kierunku wydania decyzji powrotowej.

Z kolei jeden z Ukraińców nie posiadał żadnych dokumentów, gdyż jak oświadczył utracił je wraz z plecakiem podczas podróży po Polsce autokarem, jednak o fakcie tym nie poinformował policji. W związku z tym, że przebywa w Polsce nielegalnie został zatrzymany do dyspozycji funkcjonariuszy SG do czasu wydania decyzji zobowiązującej go do powrotu. Prawdopodobnie komendant PSG w Bydgoszczy skieruje wniosek do sądu o umieszczenie cudzoziemca w jednym ze strzeżonych ośrodków.

Powodem zatrzymania drugiego obywatela Ukrainy było nieopuszczenie przez niego Polski w terminie wskazanym w decyzji zobowiązującej go do powrotu, po tym gdy odmówiono mu ochrony międzynarodowej na terytorium RP. Wobec mężczyzny zastosowano środki alternatywne do detencji.

Od początku roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego przeprowadzili ponad 280 kontroli legalności pobytu cudzoziemców, którymi objęto blisko 1000 osób, z których 133 przebywało na terytorium RP nielegalnie z czego 111 cudzoziemców zostało zatrzymanych za złamanie przepisów.

do góry