Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uchylali się od wykonania decyzji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uchylali się od wykonania decyzji

08.08.2019 Dagmara Bielec-Janas

Funkcjonariusze z Zespołu do spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali wczoraj (07.08.2019 r.) Nigeryjczyka i Algierczyka, którzy nie opuścili Polski w terminie określonym w decyzjach zobowiązujących ich do powrotu.

Podjęte kontrole legalności pobytu miały przede wszystkim na celu monitorowanie, a także sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie Warszawy nie naruszają przepisów pobytowych w naszym kraju, związanych na przykład z realizacją decyzji o zobowiązaniu do powrotu, którą wystawia się im za nielegalny pobyt. W wyniku wczorajszej kontroli funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch mężczyzn 60-letniego Algierczyka oraz 34-letniego Nigeryjczyka, którzy od blisko roku uchylali się od wykonania decyzji powrotowej wystawionej przez komendanta PSG Warszawa-Okęcie. Tym razem  wobec zatrzymanych zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie ich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu ich wydalenia z terytorium RP.

do góry