Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Gruzin i 5 ob. Ukrainy opuszczą Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Gruzin i 5 ob. Ukrainy opuszczą Polskę

07.08.2019 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (06.08.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi w wyniku podjętych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Łodzi zatrzymali pięciu cudzoziemców. Jeden z nich pracował nielegalnie, pozostali nie posiadali ważnych tytułów pobytowych.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Wśród zatrzymanych byli obywatele Ukrainy i Gruzji. 28-letni obywatel Ukrainy pracował bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń. Naruszenie to było podstawą wydania decyzji zobowiązującej mężczyznę do powrotu w ciągu 15 dni i zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i  innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku. Pozostali cudzoziemcy w wieku 22–34 lat nie posiadali ważnych dokumentów, które umożliwiłyby im legalny pobyt w Polsce po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego w naszym kraju,  lub nie dopełnili formalności przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Większość z nich oświadczyła, że przyjechała do Polski w poszukiwaniu pracy. W związku z naruszeniem ustawy o cudzoziemcach, wobec wszystkich zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

do góry