Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ukrainka nie przyznała się do popełnienia przestępstwa - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ukrainka nie przyznała się do popełnienia przestępstwa

03.10.2018 Krzysztof Grzech

Obywatelka Ukrainy usłyszała zarzut posłużenia się w lotniczym przejściu granicznym swoim oryginalnym paszportem ukraińskim, w którym zamieszczone były podrobione na wzór oryginalny dwie odbitki stempli litewskiej kontroli granicznej. Kobieta nie przyznała się do winy.

  • Archiwum NwOSG Archiwum NwOSG
    Archiwum NwOSG

27-letnia Ukrainka zgłosiła się do odprawy paszportowej na odlot do Kijowa w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina. W trakcie kontroli dokumentu paszportowego ustalono, że zamieszczone na 13 stronie paszportu 2 odbitki litewskich stempli kontroli granicznej odbiegają od przyjętych wzorów i zostały podrobione na wzór oryginalnych. Wątpliwości polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, co do oryginalności stempli potwierdziła strona litewska. Ponadto ustalono, że cudzoziemka nie przekraczała granicy litewskiej w dniach, które widniały w odbitkach stempli. Zamieszczenie podrobionych na wzór oryginalnych stempli kontroli granicznej miało prawdopodobnie zalegalizować pobyt kobiety na terytorium państw Schengen.

Ukrainka usłyszała zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem (art. 270 § 1 KK). Cudzoziemka w trakcie czynności służbowych oświadczyła, że wszystkie stemple zamieszczone w jej paszporcie są oryginalne, nie przyznała się do zarzucanych jej czynów oraz odmówiła składania wyjaśnień.

Za czyn ten grozi jej kara grzywny, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

do góry