Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Odsłonięcie tablicy pamiątkowej gen. Z. Ścibora-Rylskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej gen. Z. Ścibora-Rylskiego

Dagmara Bielec-Janas
02.10.2018

Dzisiaj (02.10.2018 r.) delegacja Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego.

Uroczystość miała miejsce przed siedzibą Związku Powstańców Warszawskich przy ul. Długiej, a wzięli w niej udział członkowie Związku Powstańców Warszawskich na czele z jego wice prezes Panią Haliną Jędrzejewską, rodzina i przyjaciele gen. Ścibora-Rylskiego, a także przedstawiciele władz miasta oraz służb mundurowych.

Zbigniew Ścibor-Rylski urodził się 10 marca 1917 r. w Browkach w obwodzie żytomierskim (obecnie Ukraina) w rodzinie szlacheckiej herbu Ostoja. Był żołnierzem Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga, Armii Krajowej. Po wybuchu Powstania Warszawskiego walczył w Zgrupowaniu "Radosław" w batalionie "Czata 49". Przeszedł cały szlak bojowy i brał udział w walkach na Woli, w Śródmieściu i na Mokotowie. Był współzałożycielem Związku Powstańców Warszawskich. Był członkiem Komitetu Budowy Pomnika Państwa Podziemnego AK, członkiem Rady Kombatanckiej przy Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady Kombatanckiej przy Prezydencie RP.

Należał do grupy inicjatywnej utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, a później wchodził w skład Rady Honorowej Budowy Muzeum. Był stałym uczestnikiem obchodów wybuchu powstania w stolicy w 1944 roku. Brał udział w pracy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 7 maja 2005 r. został mianowany do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. Od 2006 r. był członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Od 2008 r. Honorowy Obywatel m.st. Warszawy. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Wojennym Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą "Polonia Restituta", Warszawskim Krzyżem Powstańczym i wieloma innymi.

Zmarły 3 sierpnia 2018 r. w wieku 101 lat generał został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego oraz Związek Powstańców Warszawskich podpisały porozumienie dotyczące budowy w stolicy pomnika gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Odsłonięcie pomnika planowane jest na 1 sierpnia 2019 r. - w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

 

do góry