Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nielegalnie przekroczył granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie przekroczył granicę

08.08.2018 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli na terenie Warszawy zatrzymali obywatela Wietnamu. Mężczyzna przebywał w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Cudzoziemiec okazał do kontroli jedynie paszport wydany przez Władze Wietnamu. Nie posiadał przy sobie żadnego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium RP. Zatrzymany oświadczył, że do Polski przyjechał z Rosji samochodem osobowym w czerwcu 2014 r. Posiadał wówczas ważny paszport wietnamski oraz rosyjski dokument pobytowy. Paszport zgubił po przyjeździe do Polski i w maju 2015 r. w Ambasadzie Wietnamu w Warszawie otrzymał nowy.

Komendant PSG w Lesznowoli wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, następnie wydał mu decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu terminie 30 dni oraz zakazem wjazdu na terytorium RP i innych Państw Schengen na okres 1 roku.

Wobec zatrzymanego wszczęto również postępowanie przygotowawcze, przedstawiono zarzut o to, że w czerwcu 2014r. w nieustalonym miejscu przekroczył wbrew przepisom granicę RP na kierunku wjazdowym z Rosji tj. o czyn z art. 264 par. 2 kk.

Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.

do góry