Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Porozumienie pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem SG a Łódzkim Urzędem Wojewódzkim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Porozumienie pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem SG a Łódzkim Urzędem Wojewódzkim

09.07.2018 Dagmara BIELEC - JANAS

W piątek (06.07.2018 r.) Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk Andrzejem Rytwińskim podpisał porozumienie z wojewodą łódzkim Zbigniewem Rau, na mocy art. 2 Ustawy o Straży Granicznej, w ramach którego organy administracji publicznej są obowiązane współdziałać z organami Straży Granicznej.

Komendant płk Andrzej Rytwiński przekazał podpisane porozumienie ppłk Monice Szczygieł – Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Łodzi, która będzie działać bezpośrednio w miejscach wskazanych w porozumieniu.

Podpisane porozumienie umożliwia Placówce Straży Granicznej w Łodzi swobodne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, w celu weryfikacji autentyczności dokumentów przedstawianych przez cudzoziemców w związku z prowadzonymi przez Wojewodę postępowaniami administracyjnymi w sprawie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także wykonywania czynności wobec cudzoziemców bezpośrednio zatrzymanych w siedzibie organu lub wobec, których zachodzi będą przesłanki do wyjaśnienia ich statusu pobytowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu poza komendantem i wojewodą udział wzięli Dyrektor Generalny ŁUW w Łodzi Mirosław Suski oraz Komendant PSG w Łodzi ppłk SG Monika Szczygieł.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki

do góry