Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Pracowali bez umów - muszą opuścić Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali bez umów - muszą opuścić Polskę

12.04.2018 Piotr Niemiec

Efektem wczorajszej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania im pracy było zatrzymanie 3 osób nielegalnie zatrudnionych przez polskiego pracodawcę. Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli.

Zatrzymane osoby to obywatele Ukrainy w wieku od 21 do 35 lat, którzy zatrudnieni byli przy pracach polowych w jednym z gospodarstw rolnych na terenie powiatu grójeckiego (woj. mazowieckie). W wyniku kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że cudzoziemcy pracowali nielegalnie - nie posiadając wystawionych przez pracodawcę oświadczeń o powierzeniu pracy czy też innych dokumentów uprawniających do wykonywania pracy na terytorium RP. Ponadto pracodawca nie miał zawartych na piśmie umów z ob. Ukrainy. Wobec mężczyzn zostały wszczęte postępowania wyjaśniające. Wszystkim trzem postawiono zarzuty popełnienia wykroczenia z art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cudzoziemcy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wszyscy zostali ukarani grzywną w wysokości po 1000 złotych każdy.

W związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach, każdy z cudzoziemców otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu w terminie 30 dni z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski przez okres 1 roku.

Wobec polskiego pracodawcy, który powierzył nielegalne wykonywanie pracy ob. Ukrainy bez obowiązkowych zezwoleń na pracę, funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli czynności wyjaśniające w sprawie oraz skierowali wniosek do sądu o jego ukaranie. Za tego typu naruszenia grozi kara grzywny.

do góry