Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 4/FI/17 - 2017 -

Nawigacja

2017

4/FI/17

Magdalena Wiercioch

Nr referencyjny - 4/FI/17

 

Wartość szacunkowa - Powyżej  135 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 600400000-2, 63500000-4, 60100000-9, 602000000-0

 

Przedmiot – usługa rezerwacji i dostawy biletów lotniczych komunikacji kolejowej i autobusowej dla cudzoziemców deportowanych z terytorium RP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej stanowiących ich eskortę lub asystę

 

Tryb - Przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert – 07.06.2017 r.

do góry