Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Usiłował przekroczyć granicę wykorzystując metodę na podobieństwo - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Usiłował przekroczyć granicę wykorzystując metodę na podobieństwo

21.11.2022 Dagmara Bielec

Funkcjonariusze kontroli ruchu granicznego z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali obywatela Sudanu posługującego się paszportem należącym do innej osoby. Mężczyzna usiłował odlecieć do Kanady podając się za obywatela Francji.

  • Kontrola paszportowa. zdj. archiwum NwOSG. Kontrola paszportowa. zdj. archiwum NwOSG.
    Kontrola paszportowa. zdj. archiwum NwOSG.

Zdarzenie z udziałem cudzoziemca miało miejsce w miniony piątek (18 listopada 2022 roku) na warszawskim Lotnisku Chopina podczas odprawy pasażerów na lot do Toronto. Mężczyzna podczas kontroli granicznej, przedstawił francuski paszport, który figurował w systemie jako dokument podlegający zatrzymaniu oraz w bazie Interpol jako dokument utracony przez posiadacza. Wizerunek osoby w przedstawionym do kontroli paszporcie odbiegał od wizerunku mężczyzny, który się nim posługiwał. Mężczyzna podczas odprawy wielokrotnie twierdził, że paszport należy do niego i ani razu nie zgłaszał jego utraty.

W celu potwierdzenia wersji podróżnego i dalszej weryfikacji, cudzoziemiec został skierowany na tzw. II linię kontroli granicznej. W trakcie czynności mężczyzna przyznał, że jest obywatelem Sudanu. Cudzoziemiec został zatrzymany, a następnie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Wszczęto wobec niego postępowanie przygotowawcze w sprawie usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom podstępem przy wykorzystaniu podczas kontroli granicznej paszportu należącego do innej osoby (art. 264 § 2 kk. w zb. z art. 275 § 1 kk.) Sudańczyk przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w sprawie. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa - Okęcie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz wystąpił z wnioskiem do sądu o umieszczeniu mężczyzny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.

W trakcie prowadzonych czynności obywatel Sudanu złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

do góry