Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Sprawdzili warunki pobytu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Sprawdzili warunki pobytu cudzoziemców

19.09.2022 Dagmara BIELEC

Weekendowe kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terenie stolicy przeprowadzone przez funkcjonariuszy z placówek Straży Granicznej w Warszawie oraz Bydgoszczy doprowadziły do ujawnienia pięciu cudzoziemców, którzy w świetle obowiązujących przepisów przebywały w Polsce nielegalnie. Dwoje z zatrzymanych otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu, wobec pozostałych wszczęto postępowania w tym kierunku.

  • Ustawa o cudzoziemcach
    Ustawa o cudzoziemcach

Zatrzymane osoby to obywatele Turkmenistanu, Rosji, Indii, Gruzji i Mołdawii. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów zezwalających im na legalny pobyt, bądź nie opuścili terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego w naszym kraju. Dodatkowo, podczas kontroli przeprowadzonej wobec obywatela Turkmenistanu ujawniono fałszywe turkmeńskie prawo jazdy. Z kolei Gruzin zmienił dane osobowe w paszporcie, aby w ten sposób ominąć ograniczenia związane z dopuszczalnym jego okresem pobytowym w strefie Schengen. Turkmen usłyszał zarzuty za posłużenie się, jako własnym - autentycznym podrobionym na wzór oryginalnego turkmeńskim prawem jazdy (art. 270 § 1 kk.), z kolei Gruzinowi przedstawiono zarzut przekroczenia podstępem wbrew przepisom granicy RP. Mężczyznom wydano również decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski, wobec pozostałych cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w tym kierunku.

do góry