Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Uczestniczyliśmy w konferencji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uczestniczyliśmy w konferencji

26.07.2022 Krzysztof Grzech

22 lipca br. delegacja Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z kapelanem oraz ze studentkami Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej, które aktualnie odbywają praktyki zawodowe w naszym oddziale, uczestniczyła w konferencji popularnonaukowej nt. Stan badań nad historią szkolnictwa w polskich formacjach granicznych 1918-1939 z perspektywy 30-lecia SWPFG, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Górze Kalwarii.

  • Delegacja NwOSG
    Delegacja NwOSG

Była to kontynuacja tego typu spotkań historycznych, bowiem w sierpniu ubiegłego roku odbyła się konferencja naukowa nt. Centralna Szkoła Straży Granicznej w Górze Kalwarii w latach 1928-1933 oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej przy wejściu do hotelu „Koszary Arche”, gdzie w latach 1924-1933 poza Centralną Szkołą Straży Celnej mieściła się Centralna Szkoła Straży Granicznej, w której szkolono kadry ówczesnej Straży Granicznej. Podczas konferencji mjr SG dr Artur Ochał z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie omówił „Początki szkolnictwa w polskich formacjach granicznych  1918-1921”.

Temat „Uzbrojenia i szkolenia strzeleckiego w SG II RP” przedstawił dr Antoni Krzysztof Sobczak, natomiast z problematyką „ Szkolenia i działalności wywiadowczej funkcjonariuszy SG II RP zapoznał uczestników konferencji dr Ksawery Jasiak z IPN, Oddziału w Opolu.

Z problematyką „ Systemu szkoleniowego we współczesnej Straży Granicznej i aktualną sytuacją na granicy wschodniej RP” zapoznał kpt. SG dr Grzegorz Cwyl z KGSG, zaś sprawozdanie z „30 lat działalności badawczej i edukacyjnej SWPFG oraz upamiętniania formacji granicznych dwudziestolecia międzywojennego, walk i męczeństwa ich bohaterów „przedstawił mgr inż. Waldemar Bocheński Prezes Zarządu SWPFG.

Konferencję uatrakcyjnił pokaz filmów dokumentalnych i materiałów archiwalnych poświęconych poruszanej tematyce oraz wystawa monet, banknotów kolekcjonerskich i bardzo interesująca prezentacja „Nowego banknotu kolekcjonerskiego 20 zł – Ochrona polskiej granicy wschodniej” dokonana przez Panią mgr Ewę Waszkiewicz z NBP.

Wydarzenie było przygotowane wzorowo, a odpowiedni dobór prelegentów i tematów stworzył atmosferę do konstruktywnych przemyśleń. Nieoceniona była możliwość spotkania się z profesjonalistami i pasjonatami historii. Był czas na wysłuchanie prezentacji, ale również na późniejsze rozmowy. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej konferencji.

Tekst i zdjęcie: Ewa Waligóra

do góry