Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze i Pracownicy z PSG w Bydgoszczy uczcili 31. rocznicę utworzenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze i Pracownicy z PSG w Bydgoszczy uczcili 31. rocznicę utworzenia Straży Granicznej

Dagmara Bielec
13.06.2022

W piątek (10 czerwca 2022 roku) w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyły się uroczystości z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy z okazji 31. rocznicy utworzenia Straży Granicznej.

W tej podniosłej uroczystości udział wzięli Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan, a także komendanci i dowódcy zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele urzędów, instytucji, szkół i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z bydgoską placówką Straży Granicznej w regionie kujawsko-pomorskim.

Po złożeniu Komendantowi NwOSG meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu oraz odegraniu Hymnu RP, głos zabrał ppłk SG Rafał Grzejszczak Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy.

W okolicznościowym wystąpieniu komendant Grzejszczak nawiązał do początków powstania bydgoskiej placówki SG, które sięgają 2002 roku, kiedy to w Toruniu został utworzony XI Wydział Zamiejscowy Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG, kolejną ważną datą w jej historii był 15 września 2004 roku, w którym wraz z utworzeniem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej powstała Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Bydgoszczy, która ostatecznie w sierpniu 2005 roku została przekształcona w Placówkę Straży Granicznej w Bydgoszczy. Ppłk SG Rafał Grzejszczak podkreślił również istotną rolę, jaką pełnią na co dzień funkcjonariusze Straży Granicznej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego „ nie tylko w stałym lotniczym przejściu granicznym będącym zarówno granicą wewnętrzną jak i zewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej. (…) Pełnimy służbę na drogach, dworcach kolejowych, w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach aparatu oficera łącznikowego czy ostatnio w punktach informacyjnych i recepcyjnych utworzonych po to by wspólnie nieść pomoc obywatelom Ukrainy.”

Na koniec zwrócił się do funkcjonariuszy i pracowników placówki – „Dziękuję Wam drodzy funkcjonariusze i pracownicy za Waszą sumienną służbę i pracę, za dążenie do osiągania najlepszych rezultatów, za poświęcenie i zaangażowanie. Dziękuję wszystkim, którzy bez przerwy dzień i noc – sumiennie pełnią służbę, dbając o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Kujaw i Pomorza. Dziękuję Waszym Rodzinom i bliskim za wytrwałość, wyrozumiałość i wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich momencie.”

Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej to przede wszystkim okazja do wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę” odznaczono dwóch funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złotym medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej” uhonorowano Pana Mikołaja Bogdanowicza – Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, oraz brązowym medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej” funkcjonariusza z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy.

Odznakami Straży Granicznej nadawanymi przez Komendanta Głównego Straży Granicznej uhonorowano 4 funkcjonariuszy, natomiast akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymało 17 funkcjonariuszy w tym, w korpusie oficerów – 3 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 8 funkcjonariuszy oraz 6 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Ponadto funkcjonariuszom i pracownikom PSG w Bydgoszczy szczególnie wyróżniającym się w codziennej służbie, a także popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej wręczone zostały medale „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej” oraz Odznaki Okolicznościowe – Medale Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej decyzją w sprawie nadania Medalu Pamiątkowego „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej” dedykowanego instytucji na wniosek komendanta PSG w Bydgoszczy - przyznał Medal Pamiątkowy Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy. Medal z rąk Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Roberta Bagana odebrali Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski
oraz Pani Katarzyna Molska-Giżycka – Dyrektor Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie monet kolekcjonerskich upamiętniających „30. rocznicę powstania Straży Granicznej” oraz „Ochrony Granicy Wschodniej 2022”. Prezentacji, a następnie uhonorowania nią 13 osób dokonali Dyrektor wraz z zastępcą Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy. Zostały one przyznane m.in.: Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz 8 funkcjonariuszom z PSG w Bydgoszczy.

Podczas ceremonii głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, który skierował do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników bydgoskiej placówki SG, wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę na terenie województwa – „ (…) Ta nasza codzienna współpraca tutaj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego - również jest bardzo cenna. Cieszę się, że to porozumienie zostało podpisane i jest realizowane przez państwa i przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego”.

 Z kolei Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan w swoim wystąpieniu podkreślił, że „w ostatnich dwóch latach, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią oraz wojną w Ukrainie, zawsze realizowaliśmy nasze zadania na bardzo wysokim poziomie. Oprócz bieżących wyzwań, dodatkowo ponad tysiąc naszych funkcjonariuszy - w tym funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy - rotacyjnie wspierało naszych kolegów na odcinkach granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską oraz Republika Białorusi i Republiką Ukrainy.” Tu Generał skierował szczególne podziękowania do wszystkich bydgoskich funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej – „Wasz wysiłek, poświęcenie, nierzadko narażenie zdrowia i życia również składają się na sukces i wizerunek Naszego Oddziału”. Podziękował również obecnym na uroczystości dowódcom, komendantom i przedstawicielom instytucji, za codzienną współpracę z PSG w Bydgoszczy jak i samym oddziałem.

Uroczystości uświetnił recital funkcjonariuszki chor. SG Edyty Płockiej z Placówki Straży Granicznej w Łodzi.

 • Na pierwszym planie Poczet Sztandarowy. W tle funkcjonariusze SG i zaproszeni goście. Na pierwszym planie Poczet Sztandarowy. W tle funkcjonariusze SG i zaproszeni goście.
  Na pierwszym planie Poczet Sztandarowy. W tle funkcjonariusze SG i zaproszeni goście.
 • Na pierwszym planie Sztandar NwOSG. W tle funkcjonariusze SG i zaproszeni goście. Na pierwszym planie Sztandar NwOSG. W tle funkcjonariusze SG i zaproszeni goście.
  Na pierwszym planie Sztandar NwOSG. W tle funkcjonariusze SG i zaproszeni goście.
 • Przemawia ppłk. SG Rafał Grzejszczak. Przemawia ppłk. SG Rafał Grzejszczak.
  Przemawia ppłk. SG Rafał Grzejszczak.
 • Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręcza odznaczenia. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręcza odznaczenia.
  Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręcza odznaczenia.
 • Gen. bryg. SG Robert Bagan przypina medal Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu. Gen. bryg. SG Robert Bagan przypina medal Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.
  Gen. bryg. SG Robert Bagan przypina medal Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.
 • Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”. Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”.
  Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”.
 • Stoją zaproszeni goście. Stoją zaproszeni goście.
  Stoją zaproszeni goście.
 • Komendant NwOSG wręcza Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”. Komendant NwOSG wręcza Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”.
  Komendant NwOSG wręcza Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”.
 • Od lewej stoją: Pan Leszek Beszczyński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, gen. bryg. Robert Bagan, Komendant PSG w Bydgoszczy, Pan Lucjan Nowakowski. Od lewej stoją: Pan Leszek Beszczyński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, gen. bryg. Robert Bagan, Komendant PSG w Bydgoszczy, Pan Lucjan Nowakowski.
  Od lewej stoją: Pan Leszek Beszczyński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, gen. bryg. Robert Bagan, Komendant PSG w Bydgoszczy, Pan Lucjan Nowakowski.
 • Zbliżenie na symbol Polski Walczącej na Sztandarze NwOSG. Zbliżenie na symbol Polski Walczącej na Sztandarze NwOSG.
  Zbliżenie na symbol Polski Walczącej na Sztandarze NwOSG.
 • Na scenie stoją wyróżnieni. Na scenie stoją wyróżnieni.
  Na scenie stoją wyróżnieni.
 • Komendant NwOSG ściska dłoń wyróżnionej funkcjonariuszce. Komendant NwOSG ściska dłoń wyróżnionej funkcjonariuszce.
  Komendant NwOSG ściska dłoń wyróżnionej funkcjonariuszce.
 • Komendant NwOSG ściska dłoń wyróżnionej funkcjonariuszce. Komendant NwOSG ściska dłoń wyróżnionej funkcjonariuszce.
  Komendant NwOSG ściska dłoń wyróżnionej funkcjonariuszce.
 • Przemawia Komendant NwOSG gen. bryg. SG Robert Bagan. Przemawia Komendant NwOSG gen. bryg. SG Robert Bagan.
  Przemawia Komendant NwOSG gen. bryg. SG Robert Bagan.
 • Przemawia Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Przemawia Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
  Przemawia Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
 • Pan Mikołaj Bogdanowicz wręcza gratulacje Komendantowi Placówki SG w Bydgoszczy. Pan Mikołaj Bogdanowicz wręcza gratulacje Komendantowi Placówki SG w Bydgoszczy.
  Pan Mikołaj Bogdanowicz wręcza gratulacje Komendantowi Placówki SG w Bydgoszczy.
 • Gratulacje dla ppłk. SG Rafała Grzejszczaka. Gratulacje dla ppłk. SG Rafała Grzejszczaka.
  Gratulacje dla ppłk. SG Rafała Grzejszczaka.
 • Przemawia Pana Leszek Beszczyński - Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Bydgoszczy. Przemawia Pana Leszek Beszczyński - Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Bydgoszczy.
  Przemawia Pana Leszek Beszczyński - Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Bydgoszczy.
 • Wyróżnieni stoją z monetami. Obok nich przedstawiciele NBP. Wyróżnieni stoją z monetami. Obok nich przedstawiciele NBP.
  Wyróżnieni stoją z monetami. Obok nich przedstawiciele NBP.
 • Poczet Sztandarowy. Na drugim planie funkcjonariusze SG. Poczet Sztandarowy. Na drugim planie funkcjonariusze SG.
  Poczet Sztandarowy. Na drugim planie funkcjonariusze SG.
 • Funkcjonariuszka SG wykonuje pieśń reprezentacyjną Straży Granicznej pt. „Na straży Granic”. Funkcjonariuszka SG wykonuje pieśń reprezentacyjną Straży Granicznej pt. „Na straży Granic”.
  Funkcjonariuszka SG wykonuje pieśń reprezentacyjną Straży Granicznej pt. „Na straży Granic”.
do góry