Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrola legalności pobytu w Bydgoszczy doprowadziła do ujawnienia 3 obywateli Rwandy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola legalności pobytu w Bydgoszczy doprowadziła do ujawnienia 3 obywateli Rwandy

Dagmara BIELEC

W ramach podjętej kontroli w związku z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali trzech obywateli Rwandy za nielegalny pobyt. Mężczyźni wjechali do Polski w celu podjęcia studiów, jednak po roku czasu je przerwali - sprawiając, że ich cel i warunki pobytu w naszym kraju przestały być zgodne z deklarowanymi przy przekroczeniu granicy.

  • 13-204802
    13-204802

Kontrola legalności pobytu przeprowadzona przez bydgoską Straż Graniczną względem obywateli Rwandy, miała przede wszystkim na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podjęte czynności doprowadziły do zatrzymania trzech spośród pięciu kontrolowanych mężczyzn, których pobyt w naszym kraju przestał być legalny z uwagi na wykreślenia ich z listy studentów jednej z bydgoskich uczelni wyższych, na której zadeklarowali - przy wjeździe do Polski - podjęcie nauki, okazując wizę wydaną w  tym celu. Cała trójka była wykreślona z listy studentów, nie posiadała zaliczeń z przedmiotów oraz nie uiściła opłaty za naukę, co więcej cudzoziemcy nie potrafili przedstawić żadnych dowodów na to, że podjęli jakiekolwiek kroki celem przywrócenia ich na studia.

Dlatego, wobec obywateli Rwandy zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie o zobowiązanie do powrotu. Po analizie zebranego materiału dowodowego Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wydał decyzje o zobowiązaniu trzech obywateli Rwandy do powrotu z terminem dobrowolnego powrotu 30 dni. W wymienionej decyzji orzeczono również 6 miesięczny zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen. Po zakończeniu czynności cudzoziemcy zostali zwolnieni.

do góry