Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Skuteczni w terenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczni w terenie

Dagmara BIELEC - JANAS

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zakończyli czynności kontrolne w jednej z bydgoskich firm. Ich efektem było ujawnienie kilkudziesięciu przypadków, stwierdzających nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

  • 13-174560
    13-174560

Ujawnione naruszenia to wynik zakończonej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania im pracy w jednej z bydgoskich spółek deweloperskich, realizującej inwestycje budowlane na terytorium naszego kraju. Ogółem skontrolowano 30 cudzoziemców - 28 obywateli Kosowa, jednego obywatela Albanii oraz obywatela Turcji, zatrudnionych w charakterze budowlańców. W 28 przypadkach bydgoscy funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili naruszenia przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Ujawnieni cudzoziemcy pracowali nielegalnie nie posiadając odpowiednich zezwoleń na pracę, a w dziewięciu przypadkach pracodawca nie zawarł z cudzoziemcami wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Z uwagi na nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o jego ukaranie. Zgodnie z cytowaną ustawą, pracodawcy, który powierza nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, grozi kara grzywny nawet do 30 tys. złotych.

Z kolei wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie podjęli pracę, naruszając tym samym  warunki pobytu w naszym kraju, zostaną wyciągnięte konsekwencje administracyjne w przedmiocie wydania decyzji zobowiązujących do powrotu.

do góry