Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wsparcie dla cudzoziemców – projekt w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wsparcie dla cudzoziemców – projekt w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Krzysztof Grzech
18.11.2021

Punkt pomocy, infolinia oraz dyżury przedstawicieli m.in. policji i straży granicznej, to wsparcie dla cudzoziemców – ofiar przestępstw, które zostanie uruchomione w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy ppłk SG Rafał Grzejszczak podpisali w tej sprawie umowę.

Projekt skierowany jest do cudzoziemców - ofiar przestępstw z elementem prewencji w zakresie przeciwdziałania przestępczości transgranicznej.

Podstawowe założenia tego projektu to:

• Wzmocnienie kompetencji i umiejętności odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom będącym ofiarami wybranych przestępstw,
• Uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, przestępstw i wykroczeń,
• Wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków oraz ofiar przestępstw,
• Upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki różnych zagrożeń, w tym kampanie edukacyjno-informacyjne i spotkania edukacyjne.


W ramach projektu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zostanie utworzony Punkt Pomocy, gdzie zapewnione będzie wsparcie prawne i merytoryczne dla ofiar. Oprócz tego odbywać się będą dyżury przedstawicieli odpowiednich służb, dzięki czemu cudzoziemcy będą mieli możliwość złożenia stosownego zawiadomienia oraz uzyskania informacji, ze wsparciem lingwistycznym ze strony personelu projektu. Powstanie także infolinia wielojęzyczna dla cudzoziemców.

"Projekt wynika z doświadczeń zebranych przez ostatnie lata. Chcemy wesprzeć cudzoziemców, którzy uzyskali na terenie naszego województwa pozwolenie na pracę, na pobyt czasowy lub pobyt stały. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim powstanie Punkt Pomocy. Powstanie także infolinia dla cudzoziemców i dla osób poszkodowanych, co jest bardzo ważne. Są i będą zatrudnione do jej obsługi osoby znające przede wszystkim język ukraiński, ponieważ najwięcej cudzoziemców przebywających na terenie naszego województwa jest właśnie z tego kraju. Szacujemy, że jest to ponad 100 tysięcy osób"

- powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który dodał, że urząd wydaje cudzoziemcom około 40 tysięcy zezwoleń na pracę rocznie, a około 90 proc. z nich wydawane są osobom narodowości ukraińskiej.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski zwrócił uwagę na to, że liczba przestępstw, w których poszkodowani są cudzoziemcy, jest stosunkowo niewielka, ale prawdopodobnie wynika to z faktu, iż nie są one zgłaszane z obawy przed nieznajomością języka, polskiego prawa i brakiem wiedzy o miejscach, w których można tę pomoc uzyskać.

"W każdej jednostce powiatowej, miejskiej mamy wyznaczonych koordynatorów od takich spraw. Niemniej jednak czasami bariera językowa z jednej i drugiej strony jest przeszkodą niepozwalającą na zareagowanie w odpowiedni sposób. Dzięki temu projektowi będziemy mogli reagować w sposób odpowiedni, podejmować właściwe decyzje i pomagać tym osobom. To przełom w naszej współpracy, a wymiana kompetencji jest dla nas absolutnie priorytetowa"

– dodał.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy ppłk SG Rafał Grzejszczak powiedział, że ten projekt jest kolejnym aspektem bardzo dobrej współpracy straży granicznej z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

"Funkcjonariusze straży granicznej na co dzień spotykają się z wieloma sytuacjami związanymi z przestępczością – m.in. z wykroczeniami pracowniczymi wielokrotnie popełnianymi przez pracodawców. Nasi funkcjonariusze będą służyli radą i pomocą. Jest to projekt bardzo ambitny, potrzebny i myślę, że przyniesie wymierne efekty i pozwoli ujawnić większą liczbę cudzoziemców, którzy tej pomocy na terenie naszego województwa potrzebują"

– dodał.

 

Źródło: Kujawsko - Pomorski UW

 

  • Sygnatariusze porozumienia Od lewej: Dyrektor WNiK w KPUW Robert Górecki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy ppłk SG Rafał Grzejszczak
    Sygnatariusze porozumienia
  • Sygnatariusze porozumienia
    Sygnatariusze porozumienia
  • Sygnatariusze porozumienia
    Sygnatariusze porozumienia
do góry