Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nigeryjski przekręt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nigeryjski przekręt

Krzysztof Grzech
15.07.2021

W ubiegłym tygodniu (7 lipca 2021 roku) w ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali 4 obywateli Zimbabwe podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Na początku tego roku, w ramach tego samego śledztwa, zatrzymany został obywatel Nigerii. Wobec wszystkich zostały zastosowane tymczasowe areszty. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Wszystko zaczęło się od ujawnionej w styczniu br. przesyłki pocztowej, zawierającej podrobione paszporty i inne dokumenty. W wyniku przeprowadzonych czynności służbowych zatrzymano odbiorcę przesyłki - obywatela Nigerii, a także dokonano przeszukań, podczas których ujawniono ponad 100 kart płatniczych, ponad 20 podrobionych dokumentów paszportowych i praw jazdy oraz dokumentację bankową świadczącą o otwieraniu rachunków bankowych oraz przeprowadzonych operacjach finansowych. Mężczyzna, postanowieniem sądu, został tymczasowo aresztowany.

Miesiąc później, śledczy z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie ujawnili kolejne dwie przesyłki z podobną zawartością. Podjęte czynności służbowe pozwoliły funkcjonariuszom na zatrzymanie kolejnych dwóch osób – tym razem obywateli Zimbabwe. Wobec jednej z zatrzymanych osób zastosowano dozór Policji.

W toku prowadzonego śledztwa zgromadzono materiały dowodowe na podstawie, których  Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanych oraz przeszukaniu wytypowanych przez funkcjonariuszy lokali mieszkalnych, czego efektem było zatrzymanie w ubiegłym tygodniu czterech obywateli Zimbabwe. Na miejscu zatrzymania ujawniono i zabezpieczono dokumentację bankową, związaną z przestępczym procederem, zarekwirowano także nośniki danych oraz telefony komórkowe wykorzystywane podczas nielegalnych transakcji.

W dniu 8 lipca 2021 r. w Prokuraturze podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, posługiwania się podrobionymi dokumentami paszportowymi w celu otwarcia rachunków bankowych w bankach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ukrywania dokumentów, którymi nie mieli prawa wyłącznie rozporządzać, tj. o czyny z art. 299 § 1 i 5 kk, art. 270 § 1 kk, art. 276 kk.

Ponadto zostały skierowane wnioski do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec każdego z zatrzymanych, do których sąd się przychylił.

Na obecnym etapie śledztwa tymczasowo aresztowanych pozostaje 5 osób. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.


Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Art. 299. § 1. Kto środki płatnicze, papiery wartościowe lub inne wartości dewizowe, prawa majątkowe albo mienie ruchome lub nieruchome, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 5. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, działając w porozumieniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


 

 

do góry