Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Trzech Azjatów zatrzymanych w Wólce Kosowskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trzech Azjatów zatrzymanych w Wólce Kosowskiej

13.07.2021 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (12 lipca 2021 roku) w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej i Jabłonowa funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali trzech Azjatów nielegalnie przebywających na terytorium naszego kraju. Z oświadczeń dwóch z zatrzymanych cudzoziemców wynika, że dostali się do Polski nielegalnie.

Zatrzymane osoby to mężczyźni w wieku 29, 30 i 39 lat. Wszyscy są obywatelami Wietnamu. W Wólce Kosowskiej i okolicy zajmowali się różnego rodzaju pracami dorywczymi, m. in. handlem, gastronomią czy przewożeniem towarów w obrębie azjatyckiego centrum.

W wyniku kontroli funkcjonariusze ustalili, że dwóch z ujawnionych Wietnamczyków przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie - bez ważnych wiz lub innych dokumentów, które  uprawniałyby ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Co więcej, z oświadczeń uzyskanych od mężczyzn, jak i na podstawie sprawdzeń dokonanych w systemach teleinformatycznych, w których nie odnotowano przekroczenia przez nich granicy polskiej, funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy dostali się do Polski nielegalnie. Prawdopodobnie dlatego też nie podjęli żadnych prób w uzyskaniu zezwolenia na pobyt w naszym kraju.

Z kolei trzeci z zatrzymanych Azjatów nie posiadał żadnych dokumentów, jego tożsamość ustalono na podstawie oświadczenia ustnego, danych osobowych oraz wizerunku zawartych w systemie SG oraz sprawdzenia daktyloskopijnego na urządzeniu Morpho Touch. Ponadto cudzoziemiec figurował w wykazie jako osoba, która nie zrealizowała decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Wobec niego jak i pozostałych zatrzymanych, komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie skierował wniosek do sądu o umieszczenie ich w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Wszczęte zostały również postępowania administracyjne w kierunku wydania dla dwóch obywateli Wietnamu decyzji zobowiązujących do powrotu. Cudzoziemcy usłyszeli również zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

do góry