Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Szkolenie śmigłowcowe WZD NwOSG w Huwnikach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie śmigłowcowe WZD NwOSG w Huwnikach

Piotr Niemiec
02.06.2021

W ubiegłym tygodniu (24 – 28 maja 2021 roku) w bazie IV Wydziału Lotniczego SG w Huwnikach funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zorganizowali szkolenie wysokościowe w zakresie „Taktyki i techniki wykorzystania statku powietrznego do lotów ewakuacyjno - desantowych i szkoleń wysokościowych z wykorzystaniem technik wysokościowych”. W przedsięwzięciu uczestniczyli również funkcjonariusze Bieszczadzkiego oraz Podlaskiego Oddziału Straży Graniczne

Podczas odbywających się na terenie podkarpacia ćwiczeń przy użyciu śmigłowca PZL Kania, doskonalono m. in. techniki desantowania zespołów bojowych z pokładu śmigłowca w różnych warunkach terenowych za pomocą szybkiej liny tzw. „fast-rope” oraz lin zespołowych i osobistych, ewakuację zespołów z rejonu działań specjalnych techniką long-line, wyznaczanie lądowiska i przyjęcie śmigłowca w terenie przygodnym, a także przygotowanie statku powietrznego do desantu.

Szkolenie było doskonałą okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas kursu z zakresu technik wysokościowych stosowanych na wojskowych statkach powietrznych przeprowadzonych przez instruktorów jednostki wojskowej GROM, w którym funkcjonariusze WZD NwOSG wzięli udział w pierwszym kwartale tego roku. Szkolenie wymagało od uczestników poza wyjątkową koncentracją i zaangażowaniem, dobrego przygotowania psychofizycznego oraz umiejętności posługiwania się sprzętem wysokościowym.

Dla większości funkcjonariuszy WZD NwOSG posiadających uprawnienia ratowników śmigłowcowych przedsięwzięcie było utrwaleniem wiedzy, dla innych zaś pierwszym zetknięciem ze śmigłowcem i desantowaniem się z niego. Wydział Zabezpieczenia Działań NwOSG w swoim zakresie obowiązków posiada zadania z zakresu ratownictwa wysokościowego, ratownictwa podczas klęsk żywiołowych oraz działań specjalnych, podczas których istnieje możliwość użycia śmigłowca Straży Granicznej.

Wspólne szkolenie oprócz podniesienia sprawności i utrzymania zdolności do realizacji zadań w przedmiotowym zakresie, było również okazją do wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy.

Warto nadmienić, że zrealizowanie wszystkich postawionych założeń szkolenia, możliwe było dzięki profesjonalizmowi pilotów i obsługi statku powietrznego z IV Wydziału Lotniczego SG z Huwnik.

                                                                                                                                                             Źródło: WZD NwOSG

  • Funkcjonariusze patrzą na śmigłowiec Funkcjonariusze patrzą na śmigłowiec
    Funkcjonariusze patrzą na śmigłowiec
  • Funkcjonariusz wiszący na linie pod śmigłowcem Funkcjonariusz wiszący na linie pod śmigłowcem
    Funkcjonariusz wiszący na linie pod śmigłowcem
  • Śmigłowiec SG w locie Śmigłowiec SG w locie
    Śmigłowiec SG w locie
do góry