Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zobowiązani do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zobowiązani do powrotu

07.04.2021 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (06 kwietnia 2021 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwoje obywateli Indii, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

  • Tablica informacyjna - PSG w Warszawie Tablica informacyjna - PSG w Warszawie
    Tablica informacyjna - PSG w Warszawie

Do zatrzymania cudzoziemców doszło podczas kontroli legalności pobytu na terenie podwarszawskiego Raszyna. Ujawnione osoby to obywatele Indii – 28-letni mężczyzna oraz 24-letnia kobieta. Mężczyzna nie opuścił Polski po odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy przez Wojewodę Mazowieckiego, nie posiadał także ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na terytorium naszego kraju i pobytu na nim. Z kolei kobieta pracowała nielegalnie, podejmując zatrudnienie bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń. Wobec obywateli Indii zostały wszczęte postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji z dobrowolnym terminem powrotu do kraju pochodzenia wynoszącym 30 dni i zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw obszaru Schengen na okres 1 roku.

do góry