Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Legitymowali się fałszywymi dokumentami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Legitymowali się fałszywymi dokumentami

06.04.2021 Dagmara Bielec-Janas

W miniony weekend odmówiono 22 osobom wjazdu na terytorium Polski. Wśród pasażerów niezaakceptowanych na wjazd znalazło się 6 obywateli Gruzji i Turek, którzy do odprawy paszportowej okazali sfałszowane dokumenty.

  • Gruziński paszport Gruziński paszport
    Gruziński paszport

Do zdarzenia z udziałem sześciu obywateli Gruzji doszło w sobotę po przylocie samolotu z Tbilisi. Mężczyźni podczas odprawy paszportowej, poza swoimi dokumentami podróży, okazali funkcjonariuszom Straży Granicznej, sfałszowane oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy, które miały potwierdzić ich zatrudnienie na terytorium Polski. Mężczyznom przedstawiono zarzuty  usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom. Każdy z nich otrzymał również decyzję o odmowie wjazdu do naszego kraju. Cudzoziemcy po zakończonych czynnościach odlecieli z powrotem do Gruzji.

Podobny incydent, tym razem z udziałem obywatela Turcji, miał miejsce następnego dnia, także po przylocie samolotu z Tbilisi. Tym razem, cudzoziemiec podczas kontroli granicznej posłużył się podrobionym węgierskim zezwoleniem na pobyt. Oprócz tego, funkcjonariusze ujawnili w unieważnionym paszporcie Turka dwie sfałszowane odbitki stempla niemieckiej kontroli granicznej. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom oraz posłużenia się podrobionym na wzór oryginalny dokumentem. Obywatel Turcji nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. W trakcie czynności, cudzoziemiec wyraził wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium Polski. Dzisiaj zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie mężczyzny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.

do góry