Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Finał śledztwa w bydgoskiej sprawie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Finał śledztwa w bydgoskiej sprawie

12.01.2021 Dagmara Bielec-Janas

Aktem oskarżenia przeciwko dziewięciu członkom grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom oraz ułatwianiem pobytu cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakończyło się wielomiesięczne śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy.

  • Artykuł 264
    Artykuł 264

Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia w śledztwie prowadzonym od lutego 2019 roku przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w sprawie organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom, głównie obywatelom Ukrainy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W toku prowadzonej sprawy zgromadzono materiał pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dziewięciu podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty z art. 264 § 3 kk w zb. z art. 264a kk w zb. z art. 272 kk. Podejrzanych oskarża się o pozyskiwania poprzez urzędy wojewódzkie i urzędy pracy na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego dokumentów uprawniających cudzoziemców do uzyskania wiz w polskich konsulatach oraz dokumentów pobytowych na terenie Polski. Członkowie grupy na tej podstawie otrzymywali oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenia na pracę typu A, by następnie wnioskować o pobyty czasowe dla cudzoziemców. Zgromadzony materiał dowodowy pozwala stwierdzić, że podejrzani działając według tak ustalonego schematu, mogli złożyć w urzędach dokumentację dla 350 obywateli Ukrainy. W okresie od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku zatrzymano i doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy 9 osób, biorących udział w przestępczym procederze, z czego wobec 6 zastosowano areszty.

do góry