Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dwa lata funkcjonowania pierwszej aglomeracyjnej Placówki Straży Granicznej w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dwa lata funkcjonowania pierwszej aglomeracyjnej Placówki Straży Granicznej w Warszawie

16.10.2020 Dagmara Bielec-Janas

Jutro (17.10.2020 r.) mijają dwa lata od chwili rozpoczęcia działalności pierwszej aglomeracyjnej placówki Straży Granicznej mieszczącej się w Warszawie, a której siedziba znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska F. Chopina.

  • Tablica na budynku PSG w Warszawie
    Tablica na budynku PSG w Warszawie

Rozpoczęcie funkcjonowania nowej placówki Straży Granicznej w strukturze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wynikało z Zarządzenia Nr 82 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 września 2018 r. Placówka została wyłączona ze struktur funkcjonującej na warszawskim lotnisku Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie, co pozwoliło na rozdzielenie zakresu kompetencyjnego oraz obszaru działania, a w konsekwencji na efektywniejszą realizację zadań zarówno w kontekście największego portu lotniczego, jak i wewnątrz kraju – na obszarze stale rozwijającej się aglomeracji warszawskiej i przyległych powiatów, gdzie występują największe skupiska cudzoziemców.

Swoim zasięgiem terytorialnym objęła dwa miasta: Warszawę i Siedlce oraz 9 powiatów: garwoliński, grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski. Łączna powierzchnia obszaru kompetencyjnego działania PSG w Warszawie wynosi 7534,03 km2, co stanowi 21,2% powierzchni województwa mazowieckiego.

Usytuowanie placówki Straży Granicznej w Warszawie miało również szczególne znaczenie w aspekcie realizacji zadań przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, które głównie wiążą się z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, a także przestępczości z udziałem cudzoziemców; bowiem aglomeracja warszawska jest terenem o dużym zagęszczeniu mieszkańców, przez który przebiegają liczne międzynarodowe drogowe oraz kolejowe trasy komunikacyjne, a także na którym położone jest największe lotnisko w Polsce, co ostatecznie sprawia, że region ten stanowi wysokie ryzyko występowania zagrożeń związanych z nielegalnym pobytem i pracą cudzoziemców, jak również z przestępczością z ich udziałem.

Od początku funkcjonowania warszawskiej placówki (październik 2018 r.) jej funkcjonariusze między innymi przeprowadzili ponad 3 200 kontroli legalności pobytu cudzoziemców, w wyniku których ujawnili około 2 000 cudzoziemców, którzy przebywali w naszym kraju nielegalnie, z czego 1 000 z nich zostało zatrzymanych.

Ponadto przeprowadzono 1 560 kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania im pracy, jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Efektem tych kontroli było ujawnienie ponad 2 500 cudzoziemców, u których stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy bądź prowadzenie działalności gospodarczej. Ogólna liczba udokumentowanych naruszeń w tym obszarze wynosi 3 417.

Na co dzień, poza działaniami kontrolnymi, funkcjonariusze placówki realizują zadania w zakresie przyjmowania od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową, badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych oraz przeprowadzają wywiady środowiskowe, których liczba od momentu powstania placówki wyniosła bliko 4 000. 

Na terenie PSG w Warszawie znajdują się Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych tzw. PdOZ.

do góry