Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Akt oskarżenia przeciwko obywatelom Ukrainy, którzy fałszowali i podrabiali dokumenty związane z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Polski. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia przeciwko obywatelom Ukrainy, którzy fałszowali i podrabiali dokumenty związane z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Polski.

16.09.2020 Dagmara Bielec-Janas

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy w wieku – kobieta 26 lat i mężczyzna 46 lat. Cudzoziemcy fałszowali i podrabiali dokumenty związane z zatrudnianiem cudzoziemców, które w następstwie pozwalały na uzyskanie wiz uprawniających do przekraczania granicy RP.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Podstawę wszczęcia śledztwa, stanowiły ustalenia poczynione przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Wynikało z nich, że podejrzani poza zgodą właścicieli firm, dysponując pełnomocnictwem do ich reprezentowania występują w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy z wnioskami o wydanie zezwoleń na pracę oraz kart pobytu.

W dniu 2 czerwca 2020 r. w toku realizacji sprawy funkcjonariusze zatrzymali osoby zaangażowane w opisany proceder. Zatrzymania miały miejsce na terenie województwa Wielkopolskiego. Przy obywatelach Ukrainy ujawniono i zabezpieczono dokumentację związaną z zatrudnieniem cudzoziemców w różnych firmach na terytorium RP oraz elektroniczne nośniki informacji. W toku prowadzonego śledztwa zabezpieczono materiał dowodowy, który po analizie jednoznacznie wskazywał na dokonanie fałszerstw dokumentów ułatwiających podejmowanie pracy przez obcokrajowców w firmach na terenie Polski. Prowadzone od ponad roku śledztwo ostatecznie pozwoliło na skierowanie do sądu aktu oskarżenia.

Art. 270. Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 264. KK Nielegalne przekroczenie granicy RP

§ 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 264 a. Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

do góry