Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 16 lat Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

16 lat Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

17.09.2020

Dzisiaj mija 16 lat od powstania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Utworzenie we wrześniu 2004 roku Nadwiślańskiego OddziałuStraży Granicznej – pierwszego, który poza portami lotniczymi nie miał bezpośredniego styku z granicą, miało ogromny wpływ na proces tworzenia nowych procedur działania Straży Granicznej. Powołany do życia nasz oddział powstał na bazie jednostek terenowych SG funkcjonujących w Łodzi, Kielcach, Bydgoszczy, Poznaniu i przede wszystkim w Warszawie.

Pierwotnie swoim zasięgiem obejmował pięć województw: wielkopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie oraz mazowieckie, gdzie w Warszawie utworzono siedzibę oddziału. Na przestrzeni 16 lat ewoluował zarówno zasięg terytorialny oddziału, jak i jego zadania i struktura. Obecnie Nadwiślański Oddział SG funkcjonuje na terenie trzech centralnych województw: łódzkim, kujawsko – pomorskim i mazowieckim, które stanowią 23% powierzchni Polski, zamieszkiwanej przez 26% ludności kraju. Na co dzień, funkcjonariusze NwOSG zapewniają obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców podległy wspomnianej placówce SG w Lesznowoli oraz Placówka Straży Granicznej w Warszawie. Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową, czy też przy wydawaniu decyzji zobowiązujących do powrotu badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej – rozumianej nie tylko jako zapobieganie nielegalnej migracji, funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym, ujawniają fałszerstwa dokumentów uprawniających cudzoziemców zarówno do wjazdu jak i pobytu na terytorium naszego kraju.

Podczas wypełniania ustawowych zadań funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w poczuciu patriotyzmu starają się pamiętać o historii swojej formacji. Przejawem tego są liczne przedsięwzięcia, w których funkcjonariusze i pracownicy oddziału uczestniczą, kultywując pamięć o swoich poprzednikach – bohaterach polskich formacji granicznych – żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Gospodarczo – Wojskowej, Korpusu Straży Skarbowej, Wojskowej Straży Granicznej, czy Wojsk Ochrony Pogranicza. Dbają również o swoich Patronów – uczestników Powstania Warszawskiego – zrywu powstańczego, którego symbol Polski Walczącej dumnie noszą na ramieniu, ponieważ od 21 grudnia 2006 roku Nadwiślański Oddział SG nosi imię Powstania Warszawskiego.

Zapraszamy do galerii gdzie będzie można „odbyć podróż w czasie”

do góry