Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Skuteczni w terenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczni w terenie

15.09.2020 Dagmara Bielec-Janas

Nałożeniem mandatów karnych oraz wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu dwojgu obywateli Ukrainy zakończyły się wczorajsze kontrole legalności pobytu przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w powiecie grójeckim.

Do pierwszego ujawnienia doszło w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki). Kontrolą legalności pobytu objęto cudzoziemkę podającą się za obywatelkę Ukrainy. Kobieta nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających jej tożsamość oraz obywatelstwo. Na podstawie oświadczenia ustnego oraz baz danych SG potwierdzono że jest to 42-letnia obywatelka Ukrainy. Jak się okazało, kobieta przebywała w Polsce nielegalnie, gdyż cel podróży do Polski, jaki deklarowała przy przekraczaniu granicy był niezgodny z rzeczywistym. Kobieta nie podjęła zatrudnienia u wskazanego pracodawcy, który powierzył jej wykonywanie pracy, za to pracowała „na czarno” u innego, bez żadnych umów i dokumentów. W związku z naruszeniem przepisów Ustawy o cudzoziemcach (cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę), wobec kobiety wszczęto postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji do powrotu w przeciągu 30 dni oraz 6 - miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen.

Do drugiego ujawnienia doszło tego samego dnia, tym razem w okolicy Lisówka (pow. grójecki) w wyniku kontroli legalności zatrudnienia. Tym razem kontrolą objęto 43-letniego obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec pracował nielegalnie, tj. bez obowiązkowego zezwolenia na pracę bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowanego we właściwym urzędzie pracy, czym popełnił wykroczenie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z tym, wobec mężczyzny wszczęto postępowanie, a następnie wydano decyzje zobowiązującą go do powrotu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia z zakazem wjazdu na terytorium RP i państw obszaru Schengen na okres 1 roku.

Ponadto obydwoje cudzoziemcy zostali ukarani mandatami karnymi w kwocie kilkuset złotych.

do góry