Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrole na bydgoskim „CHEMIKU” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole na bydgoskim „CHEMIKU”

14.09.2020 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (13.09.2020 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wraz z mundurowymi z Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu i Bydgoszczy przeprowadzili działania kontrolne na terenie bydgoskiego targowiska miejskiego, które zakończyło się ujawnieniem 1 600 sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi oraz nałożeniem mandatów karnych w wysokości blisko 3 tys. złotych na handlujących cudzoziemców.

Akcja o kryptonimie „CHEMIK” miała przede wszystkim na celu skontrolowanie, czy cudzoziemcy parający się handlem obwoźnym przebywają w Polsce legalnie oraz czy podejmując się działalności gospodarczej czyt. Handlowej nie naruszają przepisów prawa. Kontrolą objęto ponad 30 cudzoziemców, w tym obywateli Armenii, Ukrainy, Bułgarii i Rumunii, z czego wobec czterech stwierdzono nieprawidłowości dotyczące art. 60 § 1 kw. tj. „wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia”, za co zostały na nich nałożone kary grzywny na kwotę ponad 1 500 złotych. Dodatkowo, wobec obywateli Ukrainy i Armenii wszczęto kontrolę legalności prowadzenia działalności gospodarczej.  Za stwierdzone naruszenia na ob. Ukrainy nałożono grzywnę w drodze mandatu, zaś względem Ormianina wszczęto postępowanie w kierunku zobowiązana cudzoziemca do powrotu.

Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu wystawili mandaty karne za brak ewidencjonowania sprzedaży oraz ujawnili około 1 600 sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek.

To nie ostatnia tego typu kontrola podjęta przez Straż Graniczną i KAS na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, planowane są kolejne.

do góry