Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zatrzymany na gorącym uczynku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymany na gorącym uczynku

31.07.2020 Dagmara Bielec-Janas

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymali obywatela Gruzji podczas próby legalizacji pobytu w Polsce mimo, że cudzoziemca obowiązywał zakaz wjazdu na terytorium RP. Mężczyzna usłyszał zarzut wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego.

Do zatrzymania obywatela Gruzji doszło wczoraj (30.07.2020 r.) podczas kontroli legalności pobytu, która miała na celu sprawdzenie czy cudzoziemcy przebywający na terenie Łodzi przestrzegają przepisów, dotyczących warunków wjazdu i pobytu w Polsce. W toku podjętych czynności służbowych, funkcjonariusze ustalili, że kontrolowany Gruzin ubiegający się o pobyt czasowy w Polsce figuruje w systemach jako osoba, wobec której obowiązuje zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. Według oświadczenia cudzoziemca ustalono, że na początku tego roku otrzymał on decyzję zobowiązującą go do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP przez określony czas. W dniu wszczęcia postepowania powrotowego mężczyzna opuścił Polskę i wrócił do Gruzji, gdzie wyrobił sobie nowy dokument – gruziński paszport biometryczny - na podstawie, którego ponownie przedostał się do naszego kraju przekraczając granicę strefy Schengen w Czechach samolotem, by następnie z Czech udać się do Polski autokarem. Zwieńczeniem tej podróży miało być złożenie wniosku do Wojewody Łódzkiego o udzielenie zgody na pobyt czasowy. Realizacja planu nie powiodła się, gdyż został złapany na gorącym uczynku. Wobec Gruzina zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu. Oprócz tego cudzoziemcowi przedstawiono zarzut wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego. Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanych czynów.

--

Art. 272. kk. Podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

do góry