Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Powierzyła nielegalnie pracę 102 cudzoziemcom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Powierzyła nielegalnie pracę 102 cudzoziemcom

30.07.2020 Dagmara Bielec-Janas

Funkcjonariusze z Zespołu do Spraw Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli ukarali grzywną właścicielkę jednej z grójeckich agencji pracy tymczasowej, która nie dopełniła wymaganych procedur wobec cudzoziemców chcąc im powierzyć pracę w charakterze pracowników fizycznych w zakładach branży spożywczej.

Efektem zakończonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców podjętej wobec grójeckiego pracodawcy było ujawnienie nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców głównie zza wschodniej granicy. Kobieta zadeklarowała powierzenie wykonywania pracy 131 cudzoziemcom m.in. w charakterze pracowników fizycznych w branży spożywczej, z czego wobec 91 nie dopełniła obowiązku powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o niepodjęciu przez nich zatrudnienia, czym złamała przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dlatego za popełnione wykroczenie na właścicielkę agencji została nałożona kara grzywny w wysokości 2 tys. złotych.

Ponadto podczas kontroli funkcjonariusze wykazali, że kobieta powierzyła nielegalnie wykonywanie pracy 102 cudzoziemcom, którzy nie posiadali wymaganych dokumentów (oświadczeń, zezwoleń) uprawniających ich do pracy na terytorium RP. Za popełnione przez właścicielkę agencji wykroczenie zostanie dodatkowo skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Grójcu. Za tego typu naruszenie grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.

do góry