Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zatrzymanie 3 cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymanie 3 cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę w Polsce

28.05.2020

Wczoraj (27.05.2020 r.) funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymali 3 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie pracowali w jednym z łódzkich sklepów z używaną odzieżą.

Wczorajsze czynności podjęte wobec cudzoziemców były wynikiem kontroli legalności zatrudnienia wszczętej w grudniu 2019 r., a zakończonej w marcu br. protokołem kontroli stwierdzającym wykonywanie pracy przez obywateli Ukrainy bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, co wypełnia dyspozycję art. 302 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wobec wszystkich zatrzymanych Komendant PSG w Łodzi wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Jednocześnie, organ orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku.

do góry