Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Awanse i wyróżnienia z okazji Święta Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Awanse i wyróżnienia z okazji Święta Straży Granicznej

27.05.2020

Dzisiaj (27.05.2020 r.) w Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się uroczystości związane z obchodami 29. rocznicy powstania Straży Granicznej. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią, obchody miały odmienną niż zazwyczaj formułę.

O godz.11.00 przed budynkiem Komendy NwOSG z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa w obecności komendanta, jego zastępców oraz pocztu sztandarowego, rozpoczęła się pierwsza z dwóch części uroczystości. Ta - dedykowana funkcjonariuszom mianowanym na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. W tym roku akty mianowania na stopień podporucznika SG otrzymało 18 świeżo upieczonych oficerów. Akty mianowania wraz z pamiątkowymi ryngrafami wręczył Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Bagan. Po gratulacjach i życzeniach przystąpiono do drugiej części uroczystości skierowanej do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników komendy oddziału, którzy z okazji 29. rocznicy utworzenia Straży Granicznej zostali awansowani, wyróżnieni i mianowani na kolejne stopnie w korpusach.

Z okazji Święta Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej awansowano łącznie 175 funkcjonariuszy. Awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów otrzymało 22 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 68 funkcjonariuszy, zaś w korpusie podoficerów – 85 funkcjonariuszy. Medale za długoletnią służbę, nadane przez Prezydenta RP otrzymało 12 osób. Medalami „Za zasługi dla Straży Granicznej” odznaczono 10 funkcjonariuszy. Odznaką Straży Granicznej uhonorowano 12 funkcjonariuszy. Ponadto z okazji święta Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Bagan wyróżnił dyplomem uznania oraz nagrodą finansową 65 funkcjonariuszy i 22 pracowników za codzienny wkład, zaangażowanie oraz bardzo dobre wyniki osiągane w realizacji zadań w służbie i pracy.

Podczas uroczystości Komendant Oddziału nawiązał do naszych patronów – Bohaterów Powstania Warszawskiego: „Zapewniając na co dzień bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju pamiętamy również o naszej historii i silnym poczuciu patriotyzmu. Wzorujemy się na bohaterach – uczestnikach Powstania Warszawskiego, którzy własną krwią dokumentowali przywiązanie do Ojczyzny. Czujemy się spadkobiercami głoszonych przez nich idei. Jesteśmy dumni, że emblemat Polski Walczącej – synonim męstwa i odwagi nosimy na lewym ramieniu munduru. Ze smutkiem przyjmujemy fakt, że po raz pierwszy od kilku lat nie ma z nami naszych Bohaterów – Powstańców Warszawskich. Jesteśmy świadomi zagrożenia jakie niesie ze sobą epidemia i jednocześnie jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się Ich obecnością. Zapewniam, że Wy Bohaterowie Powstania Warszawskiego zawsze jesteście w naszej pamięci. Pamiętamy!”

W tym samym czasie komendanci Placówek Straży Granicznej podległych NwOSG indywidualnie spotkali się ze swoimi funkcjonariuszami i pracownikami wręczając im nominacje, odznaczenia i wyróżnienia.

 

do góry