Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kontrola zatrudnienia cudzoziemców w centrum logistycznym w Strykowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola zatrudnienia cudzoziemców w centrum logistycznym w Strykowie

27.02.2020 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (26.02.2020 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi przeprowadzili działania mające na celu kontrolę legalności powierzania wykonywania pracy i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie jednego z kilkudziesięciu magazynów, mieszczącego się w parku logistycznym Sosnowiec – Pieńki k. Strykowa.

Tym razem na celowniku funkcjonariuszy z Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia łódzkiej placówki SG znalazła się firma zlecająca  cudzoziemcom pakowanie odzieży dla jednej ze znanych marek odzieżowych. Funkcjonariusze podejrzewali, że wśród zatrudnionych cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, mogą przebywać osoby, które pracują nielegalnie.

Dlatego też w wyniku podjętych czynności, funkcjonariusze wszczęli kontrole zatrudnienia cudzoziemców w czterech agencjach zatrudnienia, które kierowały pracowników z Ukrainy do prac na stanowiskach pakowacza. Podmioty gospodarcze objęte kontrolą zostały zobligowane do wykazania, czy procedura zatrudnienia przez nich cudzoziemców odbywała się zgodnie z przepisami. Jeśli funkcjonariusze ujawnią uchybienia w tym zakresie, na właścicieli tych firm zostaną nałożone stosowne kary grzywny. Z kolei cudzoziemcy zatrudnieni „na czarno” zostaną zobowiązani decyzjami administracyjnymi do powrotu do kraju pochodzenia.

Na miejscu funkcjonariusze wylegitymowali ogółem 57 osób, w tym 49 ob. Ukrainy, 7 ob. Białorusi i Polaka. Czynności kontrolne trwają, planowane ich zakończenie przewiduje się w późniejszym terminie.

do góry