Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Ćwiczenia kryzysowe na lotnisku w Łodzi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ćwiczenia kryzysowe na lotnisku w Łodzi

Dagmara Bielec-Janas
20.02.2020

We wtorek (18.02.2020 r.) na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Łodzi odbyły się ćwiczenia z zakresu współdziałania służb lotniskowych w sytuacji wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji, w tym przypadku, pozostawieniu bagażu bez opieki na terenie terminala.

W przedsięwzięciu udział wzięli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego KWP w Łodzi, Służby Ochrony Lotniska oraz personel łódzkiego lotniska.

Ćwiczenie miało przede wszystkim na celu doskonalenie umiejętności i współdziałania służb w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej, jaką było ujawnienie przedmiotu stwarzającego potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej i bezpieczeństwa publicznego.

Podczas realizacji ćwiczeń funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych przeprowadzili bojowe działania minersko-pirotechniczne zakończone neutralizacją pozostawionego bagażu w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z Programem Ochrony Portu. W tym celu niezbędne było wykorzystanie tzw. beczki pirotechnicznej służącej do przetransportowania podejrzanego przedmiotu – to zadanie należało do funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego KWP w Łodzi.

Działania potwierdziły zarówno doskonałe przygotowanie jak i współpracę służb mundurowych oraz personelu lotniskowego w sytuacji kryzysowej. Takie działania na pewno będą stałym elementem doskonalenia naszej pracy.

 

do góry